Inloggad som:

PRORECT-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PRORECT-studien
Preoperative Short-Course Radiation Therapy With PROtons Compared to Photons In High-Risk RECTal Cancer (PRORECT): A prospective randomized Swedish Phase II Trial
Preoperative Short-Course Radiation Therapy With PROtons Compared to Photons In High-Risk RECTal Cancer (PRORECT): A prospective randomized Swedish Phase II Trial
PLACEHOLDER
Randomisering mellan vanlig strålbehandling 5 x 5 Gy eller protonbehandling på SCANDION-kliniken i Uppsala. Vecka 1 strålbehandling/Protoner. Vecka 3-14 Rutincytostatika med 4 cykler (CapOxa) v.17-20 TME-operation
Mer information om studien för vårdgivare
Lokalt avancerad tumör som uppfyller minst ett av följande kriterier - Kliniskt stadium T4 - Extramural vaskulär invasion (EMVI+) - N2-status - Positiv MRF
Omfattande tillväxt in i den kraniala delen av korsbenet (ovanför S3) eller de lumbosakrala nervrötterna, vilket indikerar att operation aldrig kommer att vara möjlig även om en betydande tumörminskning ses.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Maria Gadmar (2024-02-27)

Tillbaka till listan