Inloggad som:

PROPER

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PROPER
Individualiserad strålbehandling av återfall efter operation för prostatacancer, baserad på PSA-utveckling och avancerad bildteknik.
Prospective Evaluation of 68-Ga-PSMA -PET and Early PSA Kinetics During Salvage Radiotherapy for Personalizing the Management of Men With Relapse of Prostate Cancer After Radical Prostatectomy
PLACEHOLDER
Prospektiv klinisk studie som testar för första gången i Sverige 68-Ga-PSMA-PET i kombination med en prediktionsmodell under strålbehandling hos patienter med tidigt återfall av prostatacancer efter kirurgi. Patienterna selekteras till strålbeh mot prostatabädd med eller utan lymfkörtelbestrålning
Mer information om studien för vårdgivare
• Histologiskt bekräftad prostatacancer i prostatektomi preparatet • Minst två stigande PSA mätningar efter prostatektomi där den senaste är ≥ 0.15 ng • Förväntad överlevndad >10 years
• Tidigare malign sjukdom annan än prostatacancer eller basaliom de senaste 5 åren • Tidigare eller pågående hormonterapi • Kända metastaser (N1 eller M1) Tidigare strålbehandling mot bäckenet Andra sjukdomar (specificerad i protokoll) som gör studiebehandlignen olämplig
Behandling
Fas 1-2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan