Inloggad som:

PROPER2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PROPER2
Individualiserad strålbehandling vid biokemiskt återfall av prostatacancer efter prostatektomi.
Personalized Radiotherapy for Biochemical Recurrence of Prostate Cancer After Prostatectomy: a Randomized Phase III Study.
PLACEHOLDER
PSA (Prostata Specifikt Antigen) stiger i blodet vid förekomst av prostatacancer och används bl.a. för att upptäcka återfall efter prostatacanceroperation. Eftersom stigande PSA oftast är tecken på återfall på platsen för den bortopererade prostatan, strålbehandlar man det området enbart. Erfarenhet har visat god effekt med en strålbehandling omfattande 35 dagar (dagens standardbehandling). Här följs PSA veckovis under strålbehandlingen och i de fall när PSA bedöms sjunka långsamt eller inte alls randomiseras deltagande patienter efter fyra veckor mellan att antingen erhålla strålbehandling mot lymfkörtlar utöver den redan pågående strålbehandlingen eller att fortsätta behandlingen enligt vårdprogrammet. De patienter som randomiseras till att få lymfkörtelbestrålning kommer att erhålla åtta extra strålbehandlingar. Primär målsättning med studien är att utvärdera om tillägget av lymfkörtelbestrålning kan minska risken för återfall.
Mer information om studien för vårdgivare
- Biokemiskt återfall definierat som stegring av PSA med 0,15-0,70 ng/ml - Ålder 18 år eller äldre - Histologiskt verifierad prostatacancer - Alla T, N0, M0 - Performance status 0-1 - Adekvata blodprovsvärden
- Metastatisk sjukdom - Tidigare strålbehandling mot bäckenet - Endokrin behandling (tidigare eller pågående) - Annan cancersjukdom förutom basaliom under de senaste fem åren
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-05-15)

Tillbaka till listan