Inloggad som:

PROMMEL-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PROMMEL-studien
Precision Radiation of Immune Checkpoint Therapy Resistant Melanoma Metastases
Precision Radiation of Immune Checkpoint Therapy Resistant Melanoma Metastases
PLACEHOLDER
Precistions strålbehandling av obehandlad lesion till patienter som progredierat på Immunterapi. Fortsatt immunterapi av samma sort som innan progress/återfall.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som haft minst 3 månades PD-1-behandling som 1st line behandling för met.melanom eller fått återfall under pågående adjuvant behandling.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2021-04-05)

Tillbaka till listan