Inloggad som:

avslutad_PRODAT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PRODAT
En icke-interventions- och multicenterstudie med primär data insamling för kombinationen Dabrafenib och Trametinib vid behandling av malignt melanom
PRODAT, A non-interventional, primary data collection, multicenter study of the combination of Dabrafenib and Trametinib in the treatment of advanced melanoma
PLACEHOLDER
Syftet med denna observationsstudie är att samla in information och ta lärdom om effekt, tolerans och säkerhet vid behandling med Dabrafenib och Trametinib i vanlig klinisk praxis. Detta är en norsk-svensk studie där ca 50-80 patienter från olika delar av Sverige och Norge beräknas att delta.
Mer information om studien för vårdgivare
1. Vuxna patienter (≥ 18 år) 2. BRAF V600-muterad icke-resektabelt eller metastaserat malignt melanom 3. Behandling med Dabrafenib och Trametinib enligt klinisk praxis som initieras direkt efter inklusion i studie eller har pågått i max 12 veckor innan inklusion 4. Patienten samtycker
1. Tidigare behandling med MEK-hämmare monoterapi eller BRAF/MEK-hämmare annan än Dabrafenib / Trametinib. 2. Pågående behandling med Dabrafenib / Trametinib i > 12 veckor innan inklusion i studie 3. Deltagande i andra kliniska studier 4. Pågående eller planerad behandling pga annan malignitet
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-09-01)

Tillbaka till listan