Inloggad som:

ProBio

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ProBio
En utfallsanpassad och randomiserad flerarms biomarkörs-driven studie med forskningspersoner med spridd icke-hormonkänslig prostatacancer
ProBio: An outcome-adaptive and randomized multi-arm biomarker driven study in patients with metastatic castrate resistant prostate cancer mCRPC)
PLACEHOLDER
Patienter med metastaserande prostatacancer utför genetiska prover och därefter randomiseras patienten mellan fem standardbehandlingar utifrån vilken behandling som systemet tror kommer vara bäst för patienten
Mer information om studien för vårdgivare
Över 18 år, histologiskt bekräftad prostata-adenocarcinom som har tillräckligt god hälsa för att starta systemisk behandling för antingen spridd hormonkänslig eller spridd hormonresistent prostatacancer. Albumin minst 28g/L. ECOG 0-2. Med flera.
Andra maligniteter inom senaste 5 åren, förutom hudcancer (dock ej malignt melanom). 6 mån före randomisering haft hjärtinfarkt, instabil angina, angioplastik, bypass-op, stroke, TIA, hjärtsvikt. Icke kontrollerad hypertoni. Tidigare systemisk beh i hormonkänslig eller hormonresistent fas. Med flera
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Maria Gadmar (2024-04-17)

Tillbaka till listan