Inloggad som:

avslutad_ProBio

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ProBio
Identifiering av blodburna biomarkörer för prognostik och prediktion av nya läkemedel vid recidiverad prostatacancer.
Prognostic and predictive biomarkers in patients with metastatic prostate cancer.
PLACEHOLDER
Patienter med återfall i prostatacancer kommer det att tas upprepade biomarkörer på.
Mer information om studien för vårdgivare
.
Män där det saknas tidigare data om sjukdomsförlopp. Män som inte kan eller vill lämna regelbundna blodprov
Observation
Fas 1
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan