Inloggad som:

PRO-GLIO

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PRO-GLIO
PROton kontra fotonterapi i IDH-muterade diffusa grad II och III GLIOmas
PRO-GLIO: PROton versus photon therapy in IDH-mutated diffuse grade II and III GLIOmas
PLACEHOLDER
• Arm 1: Strålbehandling med protoner (experimentell arm) • Arm 2: Strålbehandling levererad med fotoner (standard arm) Alla patienter kommer att ha opererats i förväg. Vissa patienter kommer att vara nydiagnostiserade och andra i återkommande situation, men kan inte ha fått icke-kirurgisk antineoplastisk behandling. Alla patienter kommer att få standardkemoterapi efter bestrålning om inte det finns kontraindikationer för detta.
Mer information om studien för vårdgivare
18-65 år. IDH-muterat astrocytom grad II eller III, eller oligodendrogliom grad II eller III enligt WHO 2021. Indikation för strålbehandling. Förmåga av genomgå MR. Förmåga och vilja att resa till Skandionkliniken i Uppsala för protonterapi om den randomiseras till protonterapi-armen.
Tidigare behandling (förutom kirurgi) för diffust gliom. Samtidiga eller tidigare maligniteter. Mer än 2 månader från randomisering till start av strålbehandling. Vikt över 150 kg.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-19)

Tillbaka till listan