Inloggad som:

avslutad_PRO-CNS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PRO-CNS
Protonstrålbehandling av primära tumörer i centrala nervsystemet hos vuxna - en prospektiv svensk multicenter-studie
Proton Radiotherapy for Primary Central Nervous System Tumours in Adults - a Prospective Swedish Multicentre Study
PLACEHOLDER
Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka huruvida protonstrålbehandling leder till minskade bieffekter på kort och längre tids sikt, jämfört med konventionell strålbehandling.Data om biverkningar och livskvalitet kommer att samlas in för att se hur behandlingen påverkar dig som patient.
Mer information om studien för vårdgivare
PAD verifierad tumör i centrala nervsystemet som lämpar sig för behandling med protonstrålbehandling. Över 18 år. ECOG 0-2. Förväntad överlevnad minst 3 år.
Tidigare cancersjukdom de senaste 5 åren (undantag: icke metastaserad cancer i livmoderhals, tjocktarm, bröst eller hud.) Oförmåga att förstå och medverka till studierelaterade aktiviteter. Psykiatrisk sjukdom eller beroendeproblematik som enligt prövarens bedömning diskvalificerar patienten.
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-09-17)

Tillbaka till listan