Inloggad som:

PRIS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PRIS
Prostate Cancer IRE Study (PRIS) – A randomized controlled trial comparing focal to radical treatment in localized prostate cancer
Prostate Cancer IRE Study (PRIS) – A randomized controlled trial comparing focal to radical treatment in localized prostate cancer
PLACEHOLDER
Randomisering mellan konventionell operation eller fokalbehandling
Mer information om studien för vårdgivare
Enstaka synlig MR lesion med Gleason 3+4 eller 4+3, utan Gleason grad 4 utanför target på systematiska biopsier. PSA ≤ 20 ng/ml, T-stadie ≤ T2b, ålder > 40 år, förväntad överlevnad ≥ 10 år.
Intradukal tumör, pacemaker, tidigare kardiella arytmier, uttalad komorbiditet, kontraindikationer för MR.
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anita Björk (2023-09-11)

Tillbaka till listan