Inloggad som:

Primordium

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Primordium
En studie för att utvärdera säkerhet och effekt av apalutamid vid behandling av hormonkänslig prostatacancer
A Randomized, Controlled, Multicenter, Open-label Study to Investigate the Efficacy and Safety of Adding Apalutamide to Radiotherapy and LHRH Agonist in High-Risk Patients with Hormone-Sensitive Prostate Cancer, Assessed by PSMA-PET, with an Observational Cohort
PLACEHOLDER
Detta är en studie för patienter med prostatacancer som har utvecklat PSA återfall eller har mätbart PSA efter radikal prostatektomi. Huvudsyftet med studien är att avgöra om tillägget av apalutamid till strålbehandling plus LHRH fördröjer metastatisk progression, bedömd med PSMA-PET eller dödsfall jämfört med strålbehandling plus LHRHa enbart. Studien är indelad i en screeningperiod (ca 2 månader), en behandlingsperiod (ca 6 mån) och en uppföljningsperiod (upp till 8.5 år).
Mer information om studien för vårdgivare
Tidigare genomgått radikal prostatektomi. För biokemiskt recidiv efter RALP: Gleason ≥8 vid op eller PSA-DT ≤ 12 mån. För mätbart PSA efter RALP: Gleason ≥8 vid op. Inga påvisade metastaser på CT eller skelettscintigrafi (görs om PSMA-PET visar fjärrmetastas). ECOG 0-1. Med flera.
Tidigare strålbehandling mot bäckenet. Behandling med ADT, CYP17-hämmare, AR-antagonist eller annan behandling för biokemiskt recidiv. Allvarliga sjukdomshändelser inom 6 månader före randomisering såsom tex hjärtinfarkt. Annan aktiv malignitet (vissa undantag finns). Med flera.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Emelie Winell (2023-09-05)

Tillbaka till listan