Inloggad som:

avslutad_PRIMA _ PR-30-5017-C

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PRIMA _ PR-30-5017-C
PRIMA-studien
A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study of Niraparib Maintenance Treatment in Patients With Advanced Ovarian Cancer Following Response on Front-Line Platinum-Based Chemotherapy
PLACEHOLDER
Fas III randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad, multicenterstudie av Niraparib som underhållsterapi till patienter med avancerad (stadium III - IV) äggstockscancer efter respons på primär platinumbaserad kemoterapi Primärt utfallsmått: PFS - progressionsfri överlevnad Niraparib / Placebo
Mer information om studien för vårdgivare
Cancer i äggstock / äggledare / bukhinna av höggradig serös eller endometrioid typ, Stadium III - IV, som fått behandling med 6-9 kurer platinumbaserad kemoterapi med dokumenterad komplett (CR) eller partiell respons (PR) samt resttumör <= 2 cm och tumörmarkör CA-125 sänkning >= 90%.
Tumör av klarcellig eller mucinös typ. Radikalt primärop. patienter med initialt stadium III. Pat, som fått Avastin i primärbehandling >= grad 3 anemi, neutropeni, trombocytopeni pga cytostatika
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan