Inloggad som:

PRIAS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PRIAS
PRIAS (Prostate cancer Research International: Active Surveillance). Prostatacancer: aktiv monitorering med möjlighet till senarelagd behandling
Prostate cancer Research International: Active Surveillance (PRIAS). Guideline and study for the expectant management of localized prostate cancer with curative intent
PLACEHOLDER
Studien innebär aktiv monitorering av låg- eller mellanrisk prostatacancer med möjlighet till senarelagd kurativt syftande behandling. PRIAS är ett internationellt projekt i syfte att bättre förstå vilka patienter som är lämpligast för aktiv monitorering vid ny diagnostiserad prostatacancer och hur man bäst identifierar sjukdomsprogress. Patienter följs enligt schema med PSA blodprov, rektalpalpation, MR prostata och re-biopsier. Betydelsen är att utveckla det bästa protokollet för att välja rätt patienter till aktiv monitorering, att undvika onödiga biverkningar med strålning eller operation och att samtidigt inte missa möjlighet till botande behandling. Inrapportering till den centrala databasen i Rotterdam. Studien är en del av Movember GAP3 (Global Action Plan) där olika kohorter av patienter med prostatacancer under aktiv monitorering är samlade för gemensamma studier.
Mer information om studien för vårdgivare
Patient lämplig för kurativ behandling. cT1c eller T2. Gleason ≤ 3+4. PSA ≤ 10 víd diagnos (≤20 om MR). PSA-densitet <0,2. Max 2 positiva systematiska biopsier. Ingen begränsning om det är riktade biopsier. Ingen kribriform eller intraduktal cancer. (Ytterligare kriterier finns)
Tidigare behandling för prostatacancer. Förväntad livslängd <10 år. (Ytterligare kriterier finns)
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Emelie Winell (2023-04-24)

Tillbaka till listan