Inloggad som:

avslutad_Prevent-A-CaLL

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Prevent-A-CaLL
Short-term combined acalabrutinib and venetoclax treatment of newly diagnosed patients with CLL at high risk of infection and/or early treatment who do not fulfil IWCLL treatment criteria for treatmnet. A randomized study with extensive immune phenotyping
Short-term Combined Acalabrutinib and Venetoclax Treatment of Newly Diagnosed Patients With CLL at High Risk of Infection and/or Early Treatment, Who do Not Fulfil IWCLL Treatment Criteria.
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att studera om tidigt insatt korttids behandling med 2 effektiva molekylära hämmare mot KLL kan reducera risken för allvarliga infektioner genom att behandla ner KLL sjukdomen, och om detta kan "vrida klockan tillbaka" och förskjuta tiden tills symtom av KLL uppstår och konventionell KLL behandling behöver startas. Mer specifikt vill vi undersöka om tidigt insatt tre månaders behandling med en kombination av två läkemedel i tablettform, venetoclax och acalabrutinib, kan reducera risken för infektioner samt fördröja behovet för standard KLL-behandlingar som ges till KLL-patienter första gången sjukdomen ger symtom/besvär. Vi vill även studera hur immunsystemet påverkas i de två grupperna i studien
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-03-14)

Tillbaka till listan