Inloggad som:

avslutad_Prevalence

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Prevalence
En observationsstudie för att undersöka hur vanligt DNA reparationsdefekter är hos män med metastaserad prostatacancer.
Biomarker study to Determine Frequency of DNA-repair Defects in Men with Metastatic Prostate Cancer.
PLACEHOLDER
En internationell prospektiv biomarkörstudie på män med metastatisk kastrationsresistent eller hormonkänslig prostatacancer. Minst ett prov kommer samlas in vid ett tillfälle från varje patient. Proven kommer analyseras för att utvärdera förekomsten av DNA-reparationsdefekter.
Mer information om studien för vårdgivare
• Män > 18 år, Stadium IV metastatisk prostatacancer • Kastrationsresistent eller hormonkänslig prostatacancer • Ej tidigare behandlad med PARP-hämmare för prostatacancer.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-10-03)

Tillbaka till listan