Inloggad som:

avslutad_PREPEC-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PREPEC-studien
Pre- versus sub-pectoral implant-based breast reconstruction after skin-sparing mastectomy or nipple-sparing mastectomy (OPBC-02/ PREPEC): A pragmatic, multicenter, randomized, superiority trial
Pre- versus sub-pectoral implant-based breast reconstruction after skin-sparing mastectomy or nipple-sparing mastectomy (OPBC-02/ PREPEC): A pragmatic, multicenter, randomized, superiority trial
PLACEHOLDER
En randomiserad, multicenterstudie vars syfte är att jämföra vilken placering av bröstimplantatet som ger bästa estetiska resultat och minst lidande för patienten, framför eller bakom bröstmuskeln.
Mer information om studien för vårdgivare
Kvinnor med genomgången kurativ bröstcancerbehandling
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-01-31)

Tillbaka till listan