Inloggad som:

PREP-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PREP-studien
PREvention and Prediction of breast-and ovarian cancer - PREP
PREvention and Prediction of breast-and ovarian cancer - PREP
PLACEHOLDER
insamling av tumör och blod på patienter med risk ärftlig cancer eller som utvecklat cancer för att identifiera prediktiva biomarkörer
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2022-10-06)

Tillbaka till listan