Inloggad som:

PREP-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PREP-studien
PREvention and Prediction of breast-and ovarian cancer - PREP
PREvention and Prediction of breast-and ovarian cancer - PREP
PLACEHOLDER
insamling av tumör och blod på patienter med risk ärftlig cancer eller som utvecklat cancer för att identifiera prediktiva biomarkörer
Mer information om studien för vårdgivare
friska kontroller: kvinna som ska genomgå bröstförminskning, 25 – 60 år patient med Bröstcancer patent med BRCA mutation, som ska genomgå riskreducerande mastektomi friska kvinnor BRCA mutation: Planerad för salpingooforektomi på benign indikation alternativt riskreducerande pga BRCA1/2 mut
Tidigare cancerdiagnos (tidig hudtumör ok) Neoadjuvant cytostatika Hormonell behandling eller hormonspiral senaste två månaderna innan kirurgi
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan