Inloggad som:

PREOPANC-3

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PREOPANC-3
Värdet av cellgiftsbehandling inför kirurgi av bukspottkörtelcancer PREOPANC-3
Perioperative versus adjuvant FOLFIRINOX for resectable pancreatic cancer: the PREOPANC-3 study
PLACEHOLDER
PREOPANC 3 är en multicenterstudie där man vill undersöka om en förändring av behandlingsstrategin till att ge cellgifter innan operation kan förbättra långtidsöverlevnaden hos patienter med bukspottkörtelcancer.
Mer information om studien för vårdgivare
För inklusion krävs: -Vävnadsprov som visar bukspottkörtelcancer (pancreatiskt duktalt adenocarcinom) -Radiologisk bild som visar resektabel tumör utan synliga metastaser -WHO 0-1 -Bedömas vara i skick att kunna genomföra både kirurgi och onkologisk behandling med mFOLFIRINOX >18år
-Tidigare behandling mot bukspottkörtelcancer -Behandling för annan cancer de senaste 3 åren -Tidigare cytostatikabehandling som påverkar behandling med mFOLFIRINOX -Pågående graviditet eller amning -Andra sjukdomar som gör att patienten ej kan genomgå studiebehandlingen
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-15)

Tillbaka till listan