Inloggad som:

PreFer (preserve fertility)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PreFer (preserve fertility)
Fertilitetsbevarande kirurgi hos unga kvinnor med gynekologisk cancer. Onkologiska resultat, bevarad fertilitet samt psykologiska och livskvalitetsaspekter.
PreFer (Preserve fertility) Fertility preserving surgery in early stage ovarian cancer a national cohort
PLACEHOLDER
Studie om säkerhet (recidiv/överlevnad) och effektivitet (bevarad fertilitet) vid fertilitetsbevarande operation vid tidiga stadier av ovarialcancer. Alla universitetssjukhus är inbjudna att delta i studien. Studien vänder sig till kvinnor i åldern 18-40år som genomgår fertilitetsbevarande operation
Mer information om studien för vårdgivare
Ålder 18-40 år. Önskan om bevarad fertilitet. Tidigt stadium av ovarialcancer eller borderline tumörer, IA eller IC, vid borderline även IB.
Tidigare salpingooforektomi
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Ej tillämpbar

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2019-01-21)

Tillbaka till listan