Inloggad som:

avslutad_Predix II HER2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Predix II HER2
Finjustering av pre-operativ systembehandling i en prospektiv randomiserad fas IIb-studie för HER2-amplifierad bröstcancer
Improving pre-operative systemic theraphy for human epidermal gowth factor receptor 2 (HER2) amplified breast cancer
PLACEHOLDER
Huvudmålsättningen för vår studie är att förbättra procentandelen av kvinnor som uppnår pCR efter neo-adjuvant behandling för tidig HER2-positiv bröstcancer. Sekundära mål är att identifiera terapeutiska prediktiva faktorer för de anti-HER2 monoklonala antikropparna trastuzumab och peruzumab +/- atezolizumab (Tecentriq) kombinerat med cellgifter med moderna molekylära biologiska undersökningsmetoder med analyser av upprepade biopsier och en intra-patient longitudinell studiedesign. Vi strävar också efter att utvärdera potentiella terapimodifierande faktorer med relation till tarmmikrobiomet. På grund av tydligt indikativa data om immunohistokemiskt uttryck av PD-L1 är en prediktiv markör för effektitiviteten av behandling med checkpoint-hämmaren atezolizumab,kommer endast patienter med en tumör som innehåller lymfocyter med PD-L1 uttryck att inkluderas i studien. Detta är baserat på data från IMPassion130 och KATE2-studierna.
Mer information om studien för vårdgivare
PD-L1 uttryck ≥1% på TILs (preskreening fas). Kvinnor med HER2+ bröstcancer. Primär tumör >20 mm eller verifierade lymfkörtelmetastaser. Inga kontraindikationer för (neo-adjuvant) systemisk terapi.
Fjärrmetastaser (oligometastatisk sjukdom om lokal terapi möjligt). Annan malignitet <5 år innan inklusion. Hjärt-/njur-/leversvikt. Graviditet, amning, fertil ålder utan adekvat anticonception. Vissa auto-immunsjukdomar: vg se protokollet. Kontrollerad diabetes, hypothyroidism.
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-04-27)

Tillbaka till listan