MENY
Administratör Logga ut

Predix II HER2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Predix II HER2
Finjustering av pre-operativ systembehandling i en prospektiv randomiserad fas IIb-studie för HER2-amplifierad bröstcancer
Improving pre-operative systemic theraphy for human epidermal gowth factor receptor 2 (HER2) amplified breast cancer
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anita Björk (2019-09-02)

Tillbaka till listan

Sidan uppdaterad: 10 juni 2019