Inloggad som:

avslutad_PREDIX HER 2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PREDIX HER 2
Neoadjuvant responsledd behandling av HER2-positiv bröstcancer. Del av flera translationella fas 2-studier baserade på molekylär subtypning.
Neoadjuvant respons-guided treatment of HER2 positive breast cancer. Part of a translational phase 2 trials based on molecular subtypes.
PLACEHOLDER
Randomisering mellan Kadcyla och Perjeta som neoadjuvant behandling. Upprepade biopsier och PET-bröst utförs inför operation.
Mer information om studien för vårdgivare
Primär bröstcancer aktuell för neoadjuvant behandling. Kvinnor och män med histologiskt verifierat HER2 positiv bröstcancer större än 20 mm utan fjärrmetastaser, undantaget max 2 metastaser som behandlats med stereotaktisk strålbehandling i kurativ syfte, och med i övrigt organfunktioner som tillåter aktuell behandling.
Metastaser, inklusive lymfkörtelmetastaser i den kontralaterala bröstkorgsregionen eller i mediastinum.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan