Inloggad som:

PREDICT-HPV-HNC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PREDICT-HPV-HNC
Studier på markörer för bättre prognosbedömning, uppföljning och behandling av humant papillomvirus positiv huvudhalscancer
Studier på markörer för bättre prognosbedömning, uppföljning och behandling av humant papillomvirus positiv huvudhalscancer
PLACEHOLDER
följa om cellfritt HPVDNA (cfHPVDNA) går ned under/efter terapin och om vi i framtiden kan minska terapin (färre svåra biverkningar) •jämföra cfHPVDNA med det röntgenologiska resultatet (PET-CT) 3 månader efter terapin. I PET-CT kan en förstorad lymfkörtel bedömas som misstänkt återfall, men detta kan bero på en inflammatorisk reaktion eller att en metastas växer i lymfkörteln. Idag opereras dessa patienter och det leder till fler svåra kroniska biverkningar, men enbart en bråkdel har faktiskt levande tumörceller kvar. Vi vill undersöka om ett minskande/negativt cfHPVDNA tyder på att lymfkörtlarna är inflammerade och patienten inte behöver opereras trots en ”positiv” PET-CT •utreda om cfHPVDNA i blod kan användas för rutinuppföljning dvs att ett negativt cfHPVDNA betyder att patienten inte har ett återfall–medan ett positivt cfHPVDNA innebär att patienten har ett tidigt återfall som måste behandlas
Mer information om studien för vårdgivare
- Diagnos och behandling sker vid Karolinska Universitetssjukhuset - Orofarynxcancer - HPV-positivitet defilerat med p16-överuttryck och/eller positiv PCR för HPV DNA - Lokalt eller lokalt avancerad sjukdom (inga fjärrmetastaser), där kurativ strålbehandling planeras
metastaserad Huvudhalscancer
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-04-15)

Tillbaka till listan