Inloggad som:

Pred-HH-Markstudien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Pred-HH-Markstudien
Prognostiska markörer för bättre uppföljning av huvud-halscancer (som opereras)
Prognostiska markörer för bättre uppföljning av huvud-halscancer (som opereras)
PLACEHOLDER
Analys av tumör som opererats bort för att identifiera prognostiska markörer
Mer information om studien för vårdgivare
Huvud-Hals-cancer som ska opereras bort
spridd sjukdom
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan