Inloggad som:

PREBEN

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PREBEN
PREBEN – en fas I/II studie vid recidiv av aggressiva B- eller T-cellslymfom.
A phase I-II study of the combination of pixantrone, etoposide, bendamustine and, in CD20 positive tumors, rituximab in patients with relapsed aggressive non-Hodgkin lymphomas of B- or T-cell phenotype –The P(R)EBEN study.
PLACEHOLDER
Är kombinationen av bendamustin, pixantron och etoposid, samt, vid B-cellslymfom, rituximab, effektiv och säker vid recidiv av aggressivt lymfom?
Mer information om studien för vårdgivare
Recidiv av aggressivt B- eller T-cellslymfom.
Behandlingsrefraktär sjukdom. T-LBL, ENKTL, kutana T-cellslymfom.
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan