Inloggad som:

PostMagMRI

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PostMagMRI
PostMagMRI
Postoperativ bröst-MR hos patienter som genomgått sentinel node biopsi med SPIO med optimerad injektionsteknik [PostMagMRT]
PLACEHOLDER
Detta är en tilläggsansökan till studien: Bröstcancer: Användning av super-paramagnetiska järnoxidhaltiga spårämnen (SPIO) vid identifiering av sentinel node - som ursprungligen kommer från Region Uppsala. I den ursprungliga studien så har 86 forskningspersoner inkluderats för att följa artefakter på MR som orsakats av spårämnet SPIO/MagTrace som injicerats i bröstet för att lokalisera sentinel node. Vid preliminära analyser har det varit svårt att skilja på ”vanliga” postoperativa artefakter och artefakter orsakade av SPIO/MagTrace. Till studien vill man nu inkludera 40 kontrollpatienter som genomgått sentinel node biopsi med annat spårämne än SPIO/MagTrace för att jämföra postoperativa artefakter på MR.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med bröstcancer som är planerade för eller har genomgått bröstbevarande kirurgi med sentinel node biopsi. Ålder över 18 år.
Gravida/ammande Oförmåga att förstå studieinformationen eller att ge informerat samtycke. Kontraindikation för MR
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Therese Bengtsson (2021-09-17)

Tillbaka till listan