Inloggad som:

POPCORN

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

POPCORN
Prehabilitering inför kirurgi för cancer
Pre-operative prehabilitation in cancer surgery - objective recovery assessment
PLACEHOLDER
En randomiserad (lottad) interventionsstudie som avser att studera om riktade insatser för diet, fysisk träning, positivt förhållningssätt och vid behov rök- och alkoholstopp kan förbättra kondition och minska risker för komplikationer efter operation. Patienterna lottas till standardbehandling eller riktade insatser. De som lottas till standardbehandling rekommenderas hälsosam kost, regelbunden motion och att avstå alkohol och tobak. De som lottas till riktade insatser ansluts till ett träningsprogram samt till ett mindfulness program. Utöver det genomförs fördjupade dietintervjuer och rekommendationer ges. I förekommande fall erbjuds stöd för rök-/alkoholstopp via mobiltelefonapplikation. Träningsprogrammet består av ledare ledd träning 3 gånger i veckan, 1 timme varje gång utöver allmänna rekommendationer om motion. Studien undersöker patienternas livskvalitet och planerar även att utföra en hälsoekonomisk analys.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter, 18 år eller äldre, som bedöms vara lämpliga för operation för malignitet i matstrupe, ändtarm eller lever (endast metastaser från kolorektal cancer).
Operation är planerad till mindre än 12 veckor. Tillstånd som gör fysisk träning ogenomförbar Kognitiv funktionsnedsättning omöjliggör deltagande. Att inte tala eller förstå det svenska språket tillräckligt bra för att förstå patientinformationen
Behandling
Ej tillämpbar
Prevention
Akademisk

Studien ändrades senast av: Lindhoff Larsson Anna (2022-11-30)

Tillbaka till listan