Inloggad som:

Ponatinib

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Ponatinib
En öppen, enarmad studie i fas 1/2 för att utvärdera säkerhet och effekt för ponatinib vid behandling av återkommande eller refraktära leukemier eller solida tumörer hos pediatriska deltagare
An Open-Label, Single-Arm, Phase 1/2 Study Evaluating the Safety and Efficacy of Ponatinib for the Treatment of Recurrent or Refractory Leukemias or Solid Tumors in Pediatric Participants
PLACEHOLDER
Syftet med den här studien är att testa studieläkemedlets säkerhet och vilka eventuella effekter studieläkemedlet har på pediatriska deltagare och deras avancerade leukemier eller solida tumörer.
Mer information om studien för vårdgivare
Bland annat i korthet: 1. Histologisk eller cytologiskt bekräftad malignitet (ALL, CML, AML, andra leukemier, lymfom, andra tumörer) 2. Fått tidigare behandling och varit resistenta eller intoleranta.
Bland annat i korthet: 1. Viss behandling inom viss tid för inkludering (varierar mellan diagnoser och behandlingsformer) 2. Blodprovsresultat utanför förbestämda gränser 3. Kronisk eller aktuell infektion som kräver antibiotikabehandling.
Behandling
Fas 1-2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-10-03)

Tillbaka till listan