Inloggad som:

avslutad_Polargo

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Polargo
En öppen, randomiserad multicenterstudie i fas III för att utvärdera säkerhet och effekt för polatuzumab vedotin i kombination med rituximab plus oxaliplatin (R-Gemox) jämfört med enbart R-Gemox hos patienter med recidiverat/rekfraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom.
A PHASE III, OPEN-LABEL, MULTICENTER, RANDOMIZED STUDY EVALUATING THE SAFETY AND EFFICACY OF POLATUZUMAB VEDOTIN IN COMBINATION WITH RITUXIMAB PLUS GEMCITABINE PLUS OXALIPLATIN (R-GEMOX) VERSUS R-GEMOX ALONE IN PATIENTS WITH RELAPSED/REFRACTORY DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA
PLACEHOLDER
Detta är en öppen studie som jämför effekten av en kombinationsbehandling bestående av polatuzumab vedotin, rituximab, gemcitabin och oxaliplatin (Pola-R-GemOx) med en kombinationsbehandling bestående av rituximab, gemcitabin och oxaliplatin (R-GemOx) hos patienter med recidiverat eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom. Den aktiva substansen i polatuzumab vedotin är gjord av en monoklonal antikropp bunden till MMAE (cytostatika) som är en substans som kan döda cancerceller. Den monoklonala antikroppsdelen av läkemedlet fastnar på ett mål på B-cellerna. Då det fastnat på B-cellerna frigörs läkemedlet MMAE in i B-cellerna och dödar dem.
Mer information om studien för vårdgivare
Ålder 18 år och över. Minst en tidigare systemisk behandlingslinje. Minst en tvådimensionellt mätbar lesion, definierad som >1,5 cm i den längsta dimensionen mätt med DT eller MR. ECOG funktionsstatus 0,1 eller 2.
Anamnes på allvarlig allergisk eller anafylaktisk reaktion på humaniserade eller murina monoklonala antikroppar. Kontraindikation för rituximab, gemcitabin eller oxaliplatin. Perifer neuropati bedömd som > grad 1 enligt NCI CTCAE v5.0 vid inskrivning i studien.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-28)

Tillbaka till listan