Inloggad som:

POLAR BEAR

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

POLAR BEAR
En randomiserad, multicenter-, fas III-studie som jämför behandling med R-mini-CHOP med R-CHP+polatuzumab vedotin för äldre patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom .
R-MINI-CHOP versus R-MINI-CHP in combination with polatuzumab-vedotin, as primary treatment for patients with diffuse large B-cell lymphoma, ≥80 years, or frail ≥75 years – an open label randomized Nordic Lymphoma Group phase III trial - NLG-LBC7 .
PLACEHOLDER
Det övergripande syftet är att identifiera en ny standardbehandling för äldre patienter med DLBCL. Frågeställning: Kan progressionsfri överlevnad förbättras för äldre patienter med DLBCL genom att ersätta vinkristin med polatuzumab vedotin?
Mer information om studien för vårdgivare
-Nydiagnosticerat diffust storcelligt B-cellslymfom, eller annat aggressivt B-cellslymfom -Ålder >80 år eller 75-80 år med komorbiditet
-Svår hjärtsjukdom
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Jenny Gustafsson (2020-12-09)

Tillbaka till listan