Inloggad som:

PODEC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PODEC
Pre-Operativ Diagnostik av EndometrieCancer
Pre Operative Diagnostics of Endometrial Cancer
PLACEHOLDER
Huvudsyftet är att vid nyupptäckt livmodercancer jämföra specialiserat ultraljud med magnetisk resonanstomografi (MRT) för bedömning av lokal tumörväxt. Vidare om avancerad MRT kan särskilja lågrisk - högrisk tumörtyp för att ge tilläggsinfo till biopsi i syfte att optimera val av operationsmetod
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med histologiskt verifierad endometriecancer av lågrisktyp (på Sahlgrenska Universitetssjukhuset även högrisk) som planeras för primär operation och informerat samtycker att deltaga i studien
- Ungdom (<18 år) - Graviditet - Kontraindikationer för MRT (pacemaker mm) - Överkänslighet mot Gadoliniumkontrastmedel - Gravt nedsatt njurfunktion (GFR<30) - Oförmåga att förstå svenska i tal och skrift
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan