Inloggad som:

PISCATIN

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PISCATIN
Simvastatins effekt på prognos vid primär skleroserande kolangit (PSC); en randomiserad dubbelblindad, placebokontrollerad multicenterstudie.
Effect of Simvastatin on the Prognosis of Primary Sclerosing Cholangitis (PSC); A Randomized, Double-blind, Placebo Controlled Multicenter Study
PLACEHOLDER
Att undersöka om behandling med simvastatin kan förbättra prognos vid PSC.
Mer information om studien för vårdgivare
-
-
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-10-19)

Tillbaka till listan