Inloggad som:

PIPN

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PIPN
’Paklitaxel-inducerad polyneuropati i bröstcancer: tidig upptäckt, riskfaktorer, livskvalitet och livsstilsresultat.
Paclitaxel-induced polyneuropathy in breast cancer: early detection, risk factors, quality of life and lifestyle outcomes.
PLACEHOLDER
Bröstcancerpatienter som ska få paklitaxel provtas för att identifiera prediktiva faktorer för att utveckla neuropati
Mer information om studien för vårdgivare
Tidig bröstcancer planerad för adjuvant behandling med paklitaxel veckovis. 18 år eller äldre
Tidigare fått systemisk kemoterapi annan än cyklofosfamid och epirubicin Tidigare fått läkemedel som misstänks orsaka perifer neuropati Har en historia av förvärvad eller ärftlig neuropati, störd glukosmetabolism, allvarlig njur-, lever- eller hjärtsjukdom
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2024-03-04)

Tillbaka till listan