Inloggad som:

avslutad_Picc-Pac

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Picc-Pac
En tvärvetenskaplig randomiserad kontrollerad studie av komplikationer, material slitage, personal- och patientperspektiv , och hälsoekonomi .
Evaluation of Central Venous Lines Used for Chemotherapy in Women with Breast Cancer.
PLACEHOLDER
Randomiserad kontrollerad studie mellan PICCLINE vs SUBKUTAN VENPORT för att utvärdera komplikationer, material slitage, personal- och patientperspektiv , och hälsoekonomi .
Mer information om studien för vårdgivare
Bröstcancerpatienter som ska påbörja adjuvant eller neoadjuvant cytostatikabehandling.
Dostät cytostatikaregim.
Observation
-
Fas 1
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-05-28)

Tillbaka till listan