MENY
Administratör Logga ut

Picc-Pac

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Picc-Pac
En tvärvetenskaplig randomiserad kontrollerad studie av komplikationer, material slitage, personal- och patientperspektiv , och hälsoekonomi .
Evaluation of Central Venous Lines Used for Chemotherapy in Women with Breast Cancer.
PLACEHOLDER
Randomiserad kontrollerad studie mellan PICCLINE vs SUBKUTAN VENPORT för att utvärdera komplikationer, material slitage, personal- och patientperspektiv , och hälsoekonomi .
Mer information om studien för vårdgivare
Bröstcancerpatienter som ska påbörja adjuvant eller neoadjuvant cytostatikabehandling.
Dostät cytostatikaregim.
Behandling
-
Fas 1
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan

Sidan uppdaterad: 6 september 2016