Inloggad som:

PhysSurg-B

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PhysSurg-B
En randomiserad kontrollerad studie av hur fysisk aktivitet påverkar återhämtningen efter bröstcancerkirurgi
PhysSurg-B (PHYSical activity in relation to SURGical operations): A PROSPECTIVE OPEN-LABEL RANDOMIZED CONTROLLED STUDY OF THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON COMPLICATIONS AND RECOVERY AFTER BREAST CANCER SURGERY
PLACEHOLDER
Studien ska se om ökad nivå av fysisk aktivitet under en period innan och efter operation för bröstcancer kan förbättra postoperativ återhämtning. Deltagarna randomiseras till antingen en interventionsgrupp eller en kontrollgrupp. Fysisk aktivitet sker på egen hand med stöd av en fysioterapeut.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter planerade för bröstkirurgi på grund av misstanke om/diagnos av bröstcancer eller DCIS.
Manligt kön. Stadium IV-sjukdom. Neoadjuvant behandling. Oförmåga att genomföra interventionen (ökad nivå av fysisk aktivitet). Oförmåga att förstå given information (information finns endast tillgänglig på svenska).
Omvårdnad
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan