Inloggad som:

avslutad_Phys-Can

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Phys-Can
Effekter av fysisk träning och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad fatigue, förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfall hos patienter med cancer
Phys-Can (Physical training and Cancer) - effekter av fysisk träning och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad fatigue, förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfall hos patienter med cancer
PLACEHOLDER
Fysisk träning bestående av konditionsträning på egen hand och övervakad styrketräning i grupp. Deltagarna randomiseras till låg/måttlig eller hög intensitet, med eller utan integrerade beteendemedicinska stödstrategier. Interventionen pågår under 6 månader i samband med den onkologiska behandlingen
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som ska få adjuvant/neoadjuvant onkologisk behandling
Patienter som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som hindrar fysisk aktivitet
Omvårdnad
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-12-02)

Tillbaka till listan