Inloggad som:

avslutad_Phys-Can styrketräningsstudie

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Phys-Can styrketräningsstudie
Effekter av styrketräning under (neo)-adjuvant cancerbehandling på skelettmuskulatur hos kvinnor med bröstcancer.
Effects of heavy-load resistance training during (neo-)adjuvant chemotherapy on muscle cellular outcomes in women with breast cancer: a randomised controlled trial
PLACEHOLDER
Studien syftar till att undersöka om styrketräning under pågående (neo)adjuvant kemoterapi kan motverka möjliga skadliga effekter på muskulaturen hos kvinnor med bröstcancer. Vi undersöker specifikt om (neo-)adjuvant kemoterapi påverkar muskelfiberstorleken och dess regulatorer och om styrketräning kan motverka potentiella försämringar. Femtio kvinnor som nyligen diagnostiserats med bröstcancer, med planerad (neo)adjuvant kemoterapibehandling, randomiseras till interventionsgrupp eller kontrollgrupp. Interventionsgruppen utför övervakad styrketräning två gånger i veckan under behandling (ca 16 veckor). Kontrollgruppen uppmuntras att fortsätta med sina vanliga aktiviteter för att sedan, efter avslutad behandling, få grundlig introduktion till styrketräning. Muskelbiopsier från m. vastus lateralis samlas in före den första cykeln av kemoterapi, efter avslutat behandling och sex månader senare för bedömning av muskelcellulära förändringar.
Mer information om studien för vårdgivare
1) Kvinnor diagnostiserade med bröstcancer (stadie I-III) 2) >18 år 3) Plannerad (neo-)adjuvant kemoterapi
1) Oförmåga att genomföra enkla vardagliga aktiviteter 2) Kognitionsstörningar eller allvarlig emotionell instabilitet 3) Andra komorbiditeter som kan hämma fysisk träning
Omvårdnad
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-28)

Tillbaka till listan