Inloggad som:

avslutad_PHranceSCa MO40628

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PHranceSCa MO40628
En randomiserad, multicenter, öppen studie för att utvärdera patientens preferens och nöjdhet med kombinationsläkemedel med pertuzumab och trastuzumab i fast dos som ges som injektion under huden hos patienter med HER2-positiv tidig bröstcancer
A Randomized, Multicenter, Open-Label Cross-Over Study to Evaluate Patient Preference and Satisfaction of Subcutaneous Administration of the Fixed-Dose Combination of Pertuzumab and Trastuzumab in Patients With HER2-Positive Early Breast Cancer
PLACEHOLDER
Studien skall undersöka patientens inställning till och nöjdhet med subcutant administrerat kombinationspreparat av pertuzumab och trastuzumab jämfört med att få läkemedlen separat som intravenös infusion. Därutöver undersöker studien livskvalitet samt sjukvårdspersonalens uppfattning om åtgång av tid och/eller resurser samt bekvämlighet avseende de olika administrationssätten.
Mer information om studien för vårdgivare
Tumören skall vara Her2positiv; antingen 3+ på immunhistokemi eller amplifierad via ISH. Om patienten har flera lesioner är det inte nödvändigt att alla lesioner är Her2positiva. Patienten ska ha slutföslutfört neoadjuvant cytostatikabehandling, fått Perjeta+Herceptin samt opererats för sin bröstcan
Patienten får inte ha erhållit biosimilar till trastuzumab. Patienten får inte ha allvarlig hjärtsjukdom eller blodtryck >180/100 samt skall ha ett LVEF på ≥ 55% - baseline. Cytostatika efter operation är inte tillåtet.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-02-05)

Tillbaka till listan