Inloggad som:

avslutad_PhONEME

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PhONEME
Effekter av en interaktiv IT-plattform för bedömning och hantering av patientrapporterade symtom under behandling för bröstcancer
PhONEME-studien, Effekter av en interaktiv IT-plattform för bedömning och hantering av patientrapporterade symtom under behandling för bröstcancer
PLACEHOLDER
Studien syftar till att utvärdera effekter av symtomrapportering via en applikation hos patienter som behandlas med bröstcancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Bröstcancer. Läs och skrivkunnighet i det svenska språket.
Patienter som vid läkarbesöket behöver tolk eller har känd svår kognitiv funktionsnedsättning.
Observation
Fas 1
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan