Inloggad som:

avslutad_PET Boost

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PET Boost
ARTFORCE - Individuellt anpassad strålbehandling vid lokalt avancerad lungcancer. Doseskalering genom strålboost inom hela eller delar av tumören.
Dose-escalation by boosting radiation dose within the primary tumor on the basis of a pre-treatment FDG-PET-CT scan in stage IB, II and III NSCLC: A randomized phase II trial.
PLACEHOLDER
-
Mer information om studien för vårdgivare
-
-
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan