Inloggad som:

avslutad_PePaCaKa-01

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PePaCaKa-01
Individualiserad terapi vid pankreascancer.
Evaluation of NGS in Combination With an Oncology Treatment Decision Support Software for Evidence-based Priorization of Individualised Treatment in Patients With Pancreatic Cancer
PLACEHOLDER
Patienter med pankreascancer svarar sällan i samma utsträckning med cellgift terapi som andra tumörer pga att det finns många genetiska förändringar spridda över hela genomet.Därför genomför vi sekvensering som ger en skräddarsydd rekommendation av läkemedel patientens tumör skulle svara på.
Mer information om studien för vårdgivare
Pat med histologiskt påvisad pankreascancer. ECOG 0-1. Signerat samtycke.18-75 år. Patienten måste vara klar för andra linjens behandling.
Pågående systemisk infektion. Ingen vävnad. Inget samtycke. Patienter som måste få omedelbar behandling.
Behandling
Ej tillämpbar
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan