Inloggad som:

avslutad_PEMDAC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PEMDAC
PEMDAC-studien. Kombinationsbehandling med Pembrolizumab och Entinostat för metastaserad ögonmelanom
A multicenter phase II open label study to evaluate efficacy of concomitant use of pembroluzimab and entinostat in adult patients with metastatic uveal melanoma
PLACEHOLDER
Studien genomförs som en multicenterstudie, explorativ fas II-studie där samtliga patienter med diagnosticerad metastatisk ögonmelanom får aktiv behandling med läkemedel Pembrolizumab och Entinostat för att undersöka effekt och utvärdera kombinationsbehandlingen.
Mer information om studien för vårdgivare
Kvinnor och män över 18 år, ECOG PS 0-1, histologiskt/cytologiskt verfierad stadie IV uveal melanom, mätbar sjukdom att kunna utföra CT eller MR per resist kriterier
Aktiv hjärnmetastasering, yidigare behandlad med immunoterapi mot cancer, aktiv autoimmun sjukdom, Immunbrist, systemisk kortikosteroid behandling Immunbrist eller systemisk corticosteroid behandling
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan