Inloggad som:

KEYNOTE-051

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

KEYNOTE-051
En fas I/II studie med Pembrolizumab (MK-3475) hos barn med avancerat malignt melanom eller avancerad PD-L1-positiv solid tumör eller lymfom som fått återfall eller som inte svarat på behandling
A Phase I/II Study of Pembrolizumab (MK-3475) in Children With Advanced Melanoma or a PD-L1 Positive Advanced, Relapsed or Refractory Solid Tumor or Lymphoma
PLACEHOLDER
Undersöker studieläkemedlets säkerhet, effekt och tolerans samt vilken högsta dos som kan ges utan att säkerheten påverkas och utan allvarliga biverkningar inträder. Förstå hur läkemedlet tas upp och bryts ner och hur behandlingen påverkar cancerdiagnosen. 310 barn planeras inkluderas.
Mer information om studien för vårdgivare
> 6 månader - <18 år. Tumörvävnad tillgänglig för analys Micro Satellite Instability, MSI. Solid tumör som recidiverat, ej svarat på konventionell behandling. Malignt melanom, oberoende av MSI-status, recidiverat eller refraktärt Hodgkins lymfom, oberoende av MSI-status. Se publik databas.
Immunbrist. Tumör i hjärnstam. Autoimmun sjukdom som krävt systemisk behandling de senaste två åren. Tidigare behandling med PD-L1-hämmare
Behandling
Fas 1-2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-09-23)

Tillbaka till listan