Inloggad som:

Pelvex-II-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Pelvex-II-studien
Induction chemotherapy followed by chemoradiotherapy versus chemoradiotherapy alone as neoadjuvant treatment for locally recurrent rectal cancer
Induction chemotherapy followed by chemoradiotherapy versus chemoradiotherapy alone as neoadjuvant treatment for locally recurrent rectal cancer
PLACEHOLDER
Lokalrecidiv efter rektalcancer som randomiseras mellan tillägg av induktionsterapi
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2022-10-06)

Tillbaka till listan