Inloggad som:

PelvEx II

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PelvEx II
Effekt av förbehandling med cytostatika inför strålbehandling och operation av lokalt återfall av ändtarmscancer
Multicentre, Open-label, Randomised, Controlled, Parallel Arms Clinical Trial of Induction Chemotherapy Followed by Chemoradiotherapy Versus Chemoradiotherapy Alone as Neoadjuvant Treatment for Locally Recurrent Rectal Cancer
PLACEHOLDER
Lokalrecidiv efter rektalcancer som randomiseras mellan tillägg av induktionsterapi
Mer information om studien för vårdgivare
Verifierad lokalt återkommande rektalcancer efter total partiell mesorektal resektion för rektalcancer. Resektabel sjukdom bestämd genom MRT eller bedömd som resektabel efter neoadjuvant behandlding med kemoradioterapi. WHO:s resultat: 0-1 DPD-tillräcklighet eller heterozygot DPD-brist
Radiologiska tecken på metastaserad sjukdom tex lever, klunga vid randomiseringstillfället eller under de sex månader som föregår randomiseringen. Tidigare känd homozygot DPD-brist Eventuell kemoterapi under de senaste 6 månaderna.
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2023-09-12)

Tillbaka till listan