Inloggad som:

Peak

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Peak
CGT9486-21-301 A phase 3 randomized, open-label, multicenter clinical study of CGT9486+sunitinib vs sunitnib in subjects with locally advanced, unresectable, or metastatic GIST
CGT9486-21-301 A phase 3 randomized, open-label, multicenter clinical study of CGT9486+sunitinib vs sunitnib in subjects with locally advanced, unresectable, or metastatic GIST
PLACEHOLDER
Fastställa och jämföra effekten och effektparametrar som överlevnad och objektiv responsgrad vid kombinationen av CGT9486+sunitinib versus sunitinib singeldrog hos patienter med GIST.
Mer information om studien för vårdgivare
Studien kommer att inkludera patienter med lokalt avancerad, metastatisk eller icke operabel GIST som har dokumenterad progress på imatinib eller intolerans av imatinib.
Tidigare anticancerläkemedel mindre än 5 halveringstider eller 14 dagar (beroende på vilket som är kortast) före första dosen av studieläkemedlet.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan