Inloggad som:

avslutad_PCIA-Laserstudie

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PCIA-Laserstudie
A Multi-Centre, Randomised, Open-Label, Phase 2 Study to Assess the Safety, Tolerability and Efficacy of Fimaporfin-Induced Photochemical Internalisation of Gemcitabine Complemented by Gemcitabine/Cisplatin Chemotherapy Versus Gemcitabine/Cisplatin Alone in Patients With Inoperable Cholangiocarcinoma
A Multi-Centre, Randomised, Open-Label, Phase 2 Study to Assess the Safety, Tolerability and Efficacy of Fimaporfin-Induced Photochemical Internalisation of Gemcitabine Complemented by Gemcitabine/Cisplatin Chemotherapy Versus Gemcitabine/Cisplatin Alone in Patients With Inoperable Cholangiocarcinoma
PLACEHOLDER
patienter aktuell för första linjes behandling av gallvägscancer randomeras patienten mellan standardbehandling med cytostatika eller med ett tillägg av lokal laserbehandling som ges genom ERCP vid behandling 1 och 4. Fimaporfin ges 4 dagar innan laserbehandling. Fimaporfin leder till ljuskänslighet så patienten måste ta specifika åtgärder for at skydda ögon och hud for alla ljuskällor under det första dygnet och från solljus i ca 2 veckor”.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt alt. cytologiskt verifierad primärt icke-operabelt kolangiocarcinom Radiologiskt mätbar sjukdom Förträngning av gallgången som är åtgärdad med stent Adekvat leverfunktrion Gott allmäntillstånd (ECOG 0 eller 1)
Metastaser utöver till lever respektive leverhilus Tidigare onkologisk behandling av kolangiocellulär cancer Primär skleroserande kolangit Annan komplicerande sjukdom eller överkänslighet
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-10-06)

Tillbaka till listan