Inloggad som:

avslutad_PCI-32765CAN3001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PCI-32765CAN3001
Klinisk studie med ibrutinib för studera säkerhet och effekt under lång tid
CAN3001, A Phase 3b, Multicenter, Open-label, PCI-32765 (Ibrutinib) Long-term Extension Study
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan