Inloggad som:

avslutad_PAOLA-1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PAOLA-1
PAOLA-1. En randomiserad , dubbelblind fas III-prövning av olaparib med placebo hos patienter med framskriden FIGO-stadium IIIB-IV höggradig serös eller endometrioid äggstocks-, äggledar- eller bukhinnecancer. Med första standardbehandling som kombinerar cellgiftsbehandling med platinataxan och bevacizumab i samband med cellgiftsbehandling och under underhållsbehandling
Randomized, Double-Blind, Phase III Trial of Olaparib vs. Placebo in Patients with Advanced FIGO Stage IIIB – IV High Grade Serous or Endometrioid Ovarian, Fallopian Tube, or Peritoneal Cancer treated with standard First-Line Treatment, Combining Platinum-Taxane Chemotherapy and Bevacizumab Concurrent with Chemotherapy and in Maintenance
PLACEHOLDER
Studien avser att undersöka om det finns en skillnad i sjukdomsfritt intervall om olaparib ges som underhållsbehandling efter avslutad kemoterapi (men under fortsatt bevacizumab-behandling under ytterligare en period) till ovanstående sjukdomsgrupp
Mer information om studien för vårdgivare
Bra allmäntillstånd, minst 6 cykler med platina-taxan varav minst 3 cykler i kombination med bevacizumab samt konstaterad positiv effekt på tumören före randomisering
Annan samtidig eller tidigare cancer
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan