Inloggad som:

avslutad_Panorama 3, CLBH589D2222

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Panorama 3, CLBH589D2222
En multicenter, randomiserad, öppen fas II-studie för att undersöka säkerhet och effekt av tre olika doser av oralt panobinostat i kombination med subkutant bortezomib och oralt dexametason hos patienter med återfall eller refraktärt återfall av multipelt myelom som har fått behandling med immunoterapi.
A multicenter, randomized, open-label Phase 2 study evaluating the safety and efficacy of three different regimens of oral panobinostat in combination with subcutaneous bortezomib and oral dexamethasone in patients with relapsed or relapsed/refractory multiple myeloma who have been previously exposed to immunomodulatory agents.
PLACEHOLDER
Studien undersöker 3 olika doseringar/dosintervall av panabinostat i kombination med Velcade och kortison.
Mer information om studien för vårdgivare
Patient med relapserat myelom som fått 1-3 tidigare linjers beh. där en IMID ska ha ingått och pat. ska ej vara refraktär mot PI.
Primärt refraktärts myelom som inte svarat på beh, refraktär till bortezomib, annan cancerbeh, diarré > grad 2, genomgått stamcellstransplantaion (graft-v-host sjukdom, intolerant mot bortezomib eller dexametason, neuropati > 2 valproatbeh, beh < 3 v mot myelom, < 2 v operation, hjärtsjukdom
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-05-14)

Tillbaka till listan