Inloggad som:

PANFAM1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PANFAM1
Uppföljning av individer med familjärt ökad risk för pankreascancer
A prospecitive, multi-center investigational study of IMMray PanCan-d diagnostic platform for early detection of pancreatic ductal adenocarcinoma in high-risk populations
PLACEHOLDER
I studien jämförs en ny metod för tidig upptäckt av pankreascancer, baserad på biomarkörer i ett blodprov, parallellt med den etablerade metoden för undersökning och fastställande av pankreascancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Personer med en förhöjd risk för bukspottkörtelcancer (familjär och hereditär) som deltar i ett årligt uppföljningsprogram.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-10-24)

Tillbaka till listan