Inloggad som:

avslutad_PALLAS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PALLAS
En randomiserad fas III-prövning av palbociclib tillsammans med adjuvant endokrin standardbehandling jämfört med enbart adjuvant endokrin standardbehandling av tidig bröstcancer som är hormonreceptorpositiv och negativ avseende human epidermal tillväxtfaktor 2 (HR+/HER2-).
A randomized phase III trial of Palbociclib with standard adjuvant endocrine therapy versus standard adjuvant endocrine therapy alone for hormone receptor positive (HR+)/human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative early breast cancer.
PLACEHOLDER
I PALLAS studien undersöks effekten av tillägg av läkemedlet palbociclib till endokrinbehandlingen som ges efter operation av hormonkänslig bröstcancer. Palbociclib ges som en kapsel under de två första åren av hormonbehandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Inkluderbara är kvinnor och män, 18 år eller äldre, som har opererats för en hormonkänslig tidig bröstcancer utan överuttryck av cancergenen HER2 (ER+/HER2), med tumör som är större än 2 cm och/eller har lymfkörtlar i armhålan som är angripna (s k stadie II och III).
Patienter som inte har återhämtat sig tillräckligt efter tidigare given bröstcancerbehandling. Nedsatt njur- eller leverfunktion och blodstatus. Andra okontrollerade sjukdomar som t ex infektion, hjärtsjukdom, diabetes eller psykisk sjukdom. Samtidig behandling i andra studier. Pågående graviditet.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan